Verkiezingsprogramma GroenLinks vastgesteld

Afgelopen zaterdag is op een ledenvergadering van GroenLinks Nijmegen het verkiezingsprogramma 2006-2010 aangenomen. De veertig aanwezige leden stemden in krap drie uur over 188 amendementen. Op de ledenvergadering van 2 december wordt de kandidatenlijst vastgesteld waarna de verkiezingscampagne pas echt van start kan gaan.

Het programma heeft de titel ‘Solidaire stad in een groene omgeving’ gekregen. GroenLinks legt prioriteit bij het groen in én om de stad, sociaal beleid en een gezonde lokale economie. Enkele opvallende programmapunten:

• Een masterplan voor het groen in de binnenstad;• Geen kap van het bos op het landgoed de Driehuizen;• Meer investeren in het groen om de stad zoals in de Ooypolder;• Handhaving van het minimabeleid;• Er moeten 250 nieuwe gesubsidieerde banen worden gecreëerd;• Economisch beleid meer richten op kennis, gezondheidszorg en starters;• Stimulering van de productie van film en pop in de stad met o.a. een filmfestival;• Nominatie van Nijmegen voor culturele hoofdstad van Europa 2018;• Maximumsnelheid van 80 km per uur op de A73;• Aanvalsplan voor meer duurzame energie;• Gratis busvervoer voor ouderen en minima buiten de spits;• Heroverweging van de parkeergarage onder de Van Schaeck Mathonsingel;• Akkoord met de bouw van een parkeergarage op de Wedren;• Stimulering van schonere auto’s door o.a. goedkopere parkeertarieven;• Initiatieven om meer allochtonen actief te krijgen bij allerlei organisaties;• Aanpak van de discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt;• Meer stage/leerplekken voor (vroegtijdige) schoolverlaters;• Betere kansen voor starters op de woningmarkt;• Een jongerensoos in Lindenholt en een skatepark in Nijmegen-west;• Betere mogelijkheden voor buitensport en recreatie in omgeving van Nijmegen;• Meer buurtpreventieteams;• Meer vaart achter de plannen voor de Oude Stad rondom de Hezelstraten;

Sinds zaterdag zijn daar de volgende standpunten aan toegevoegd:

• Nijmegen moet gidsstad worden op het gebied van duurzame ontwikkeling;• Invoering van een kortingspas voor minima;• Een risicodragend fonds voor maatschappelijk en duurzaam ondernemen;• Het weren van SUV’s in het centrum en bij scholen;• Behoud van het Valkhofpark en tegen herbouw van de Donjon.

Binnenkort is het nieuwe volledige programma op deze website te vinden.