Wat GroenLinks betreft moet er bij verduurzamingsplannen van Nijmeegs erfgoed een evenwicht gevonden worden tussen behoud van de cultuurhistorische waarde en het toekomstbestendig maken van deze objecten vanuit duurzaamheidsperspectief. Naast stimuleren van minder zichtbare mogelijkheden als dubbel glas, isolatie en circulaire bouwmaterialen, kunnen juist ook zonnepanelen in het zicht een trotse uiting zijn van een stad die duurzame energie opwekt. GroenLinks vraagt nu het college concreet om bij het uitwerken van verduurzamingsplannen uit de Erfgoedstrategie een nieuw afwegingskader toe te voegen rondom het verruimen van duurzaamheidsmaatregelen bij panden die aangewezen zijn als gemeentelijk erfgoed (monument en beeldbepalend pand). Cilia Daemen: “Wij willen bijvoorbeeld dat er meer mogelijk is met zonnepanelen. Binnen Beschermd Stadsgezicht wijken die vrijwel volledig uit erfgoed bestaan kun je bewoners van een rij dezelfde woningen actief ondersteunen met het verduurzamen van de panden, zodat je eenzelfde nette uitstraling hebt en een mengelmoes aan zichtbare maatregelen voorkomt. Dit kan bijvoorbeeld met een duurzame monumentencoach zoals de gemeente Rheden die kent.”

Ed Aerts, eigenaar van een woning aan de Borneostraat die onder Beschermd Stadsgezicht valt is blij met het initiatief van GroenLinks: “Wat willen we aan onze toekomstige generaties geven: een mooi stadsbeeld in een beperkt aantal wijken of in die wijken huizen die zichzelf kunnen bedruipen qua energie en daarmee een klimaatramp helpen te voorkomen? Ik verwacht van een gemeente die nog kort geleden European Green Capital was, dat zij hun burgers actief begeleidt in het zoeken naar mogelijkheden om erfgoed te verduurzamen in plaats van te volharden in wat niet toegestaan is.”