Van de bestuurstafel.

Aan tafel zit een volledig bestuur. Zonder enige moeite heeft het net zijn eerste “verkiezingsbelofte” ingelost, het vinden van een secretaris. “Hoe ga je dat doen?”, werd op de ALV nog geroepen. Het werd door de nieuwelingen in een handomdraai geregeld. Ook een verkiezingsprocedure en tijdsplanning om toch maar heel snel én zorgvuldig steunfractieleden te kiezen werden soepel uitgetekend.

Over tafel gaan onze ideeën over het komend jaar, al dan niet aangepast aan de nieuwe situatie. We hebben verloren, dat is helder. We kwetteren volmondig over het hoe en waarom en ieder verkondigt zijn eigen waarheid. Wat we delen is de pijn, op onze eigen manier gevoeld, maar heel veel samen verwerkt. En met velen delen we energie richting de toekomst, want het nieuwe circus staat alweer in de steigers. Het enthousiasme van de afgelopen maanden mag misschien even zijn getemperd, de strijdlust is er niet minder op geworden. De leden kwamen al bijeen, de onderhandelaars zijn aangetreden, de fractie heeft een dagje op de hei gestoeid.

Om de tafel dus een nieuw bestuur, dat in kaart brengt wat in het verleden is blijven liggen. We stellen vragen over hoe we het anders kunnen doen. Want we willen zo veel! We willen meer leden, meer multiculturele verscheidenheid, jongere leden. We willen meer ledenactiviteit, aansprekend, maatschappelijk, goedbezocht, bindend en inspirerend. We willen professionaliseren, een hechte samenwerking binnen de afdeling en goede contacten daarbuiten. Genoeg ideeën, genoeg wilskracht, laten we de lente gaan beginnen.

Rutger van Dongen, voorzitter.