Ruim 10 jaar geleden startte April Ranshuijsen bij de fractie van GroenLinks, met de portefeuille zorg en welzijn. In die tijd was toegankelijkheid niet veel meer dan een WMO-voorziening om mee kunnen doen. Toen vervolgens de bestrating van het nieuwe plein’44 er zo schots en scheef bij lag dat zelfs baby’s bijna uit de kinderwagens stuiterden, en vervolgens de hele landelijke pers op de stoep stond, hielp haar dat enorm om het onderwerp op de politieke agenda te zetten.

Hoe naar ook, soms heb je dit soort situaties nodig om duidelijk te maken waar het over gaat. "Ik heb mijn tanden toen in het thema gezet, maar kon dat natuurlijk niet alleen. In de jaren die volgden sprak ik met vele collega-raadsleden en zetten we kleine stapjes, soms schoorvoetend, vooruit", aldus April. Nijmegen werd zelfs de eerste Nederlandse gemeente met een lokaal handboek toegankelijkheid voor openbare ruimte.

“ We zetten een ontzettend belangrijke stap, een omslag in het denken en doen met betrekking tot inclusie en toegankelijkheid in onze stad ”
April Ranshuijsen raadslid

In de jaren daarna werd steeds meer verandering merkbaar. Het thema werd bekender en belangrijker. Ook andere fracties wilden soms moties op dit thema indienen of een debat agenderen. En het VN-Verdrag werd een feit.

"Het was mooi om te merken dat steeds meer collega’s uit de raad, collegeleden en ambtenaren het onderwerp echt belangrijk vonden. Ook het belang van betrekken van ervaringsdeskundigen kwam steeds meer tussen de oren. Maar… we moesten nog wel belangrijke stap zetten: een omslag in denken en doen om echt inclusief beleid te borgen en daarin een duidelijke uitspraak te doen."

Tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2023 diende April met steun van Stadspartij Nijmegen, de PvdA, het CDA, de Partij voor de Dieren, de SP, VoorNijmegen.NU, VVD en ODV de moties Ontwerpen voor iedereen als leidend principe en Design for all. Overal. De kern van deze moties ligt in de uitspraak van de raad om ontwerpen voor iedereen vanaf nu als leidend principe te stellen. Daarnaast roepen we het college op om te onderzoeken hoe we normen en richtlijnen voor toegankelijkheid ook kunnen toepassen bij nieuwe gebouwen en ontwikkelingen in Nijmegen waar de gemeente geen of maar gedeeltelijk zeggenschap in heeft.

"Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar ben ik trots op de stappen die we hebben gezet, en ben ik nog trotser op waar we nu staan. Voor mij persoonlijk een mijlpaal die wat mij betreft een oude fase afsluit en een volgende inluidt.”