Te hoge kamerhuur in Nijmegen

Studeren is al duur genoeg. Als je dan ook nog méér moet betalen voor je kamer dan het wettelijk maximum, wordt het helemaal onbetaalbaar. In Nijmegen betaalt een student maandelijks gemiddeld €87,23 euro meer huur dan maximaal is toegestaan, volgens een rapport van de LSVB. Dit is ruim duizend euro per jaar! Dit is een probleem dat aandacht én een oplossing verdient.

Raadslid Cherelle de Leeuw:

“Er is een maximale huur die verhuurders mogen vragen en zij hebben zich daaraan te houden. Daarnaast is het vanwege de krapte op de markt al heel erg lastig om woonruimte te vinden: dit maakt dat het best eng is om je huisbaas aan te spreken op je te hoge huur. Blijkbaar wordt er niet (genoeg) gehandhaafd, als je de cijfers ziet. Tijd dat dat verandert.”

Hieronder lees je de vragen die zij aan het college stelde:

Afgelopen twee weken stroomde de stad weer vol. Overal felgekleurde introductieshirts, eetacties en activiteiten in de stad: Nijmegen verwelkomt talloze eerstejaars studenten die hier aan een studie beginnen. GroenLinks is blij dat dit zo’n bruisende studentenstad is en dat wij weer een nieuwe generatie mogen verwelkomen in onze stad. Nijmegen is vriendelijk, open en gastvrij - dat maakt onze stad zo mooi, en dit willen we ook graag overbrengen op deze nieuwkomers.

Veel van deze studenten genieten hier niet alleen onderwijs, maar komen hier ook op kamers wonen. Wij ontvangen echter signalen dat het vinden van een betaalbare kamer lastig is, en niet alleen van studenten zelf: de Landelijke Studentenvakbond bracht 21 augustus jl. een rapport uit (‘Check je kamer 2017’) betreffende de prijzen van studentenkamers en wat blijkt: in Nijmegen ligt deze gemiddeld €87,23 hoger dan de wettelijk toegestane huurprijs (op basis van puntentelling). Dat is meer dan duizend euro per jaar. Dit geldt overigens niet alleen voor kamers die particulier verhuurd worden, maar ook voor kamers die verhuurd worden door corporaties. De gemeente ondersteunt een stichting die huurders die te veel betalen ondersteunt (en daar zijn we heel erg blij mee), maar idealiter zou dit niet nodig zijn, omdat verhuurders zich netjes aan de regels houden. Niet alleen is wonen is een grondrecht voor iedereen, ook zijn betaalbare studentenkamers een essentieel onderdeel van het zijn van een aantrekkelijke stad voor studenten. GroenLinks zou dan ook graag zien dat het college de volgende vragen beantwoordt.

  1. Is het college bekend met het rapport van de Landelijke Studentenvakbond en de problematiek die hierin wordt aangekaart, namelijk dat een groot percentage Nijmeegse studenten structureel te veel huur betaalt?

  2. In het rapport wordt aangegeven dat ook (studenten)woningbouwcorporaties te hoge huren vragen. Weet het college of dit inderdaad het geval is, en is zij anders bereid dit te onderzoeken?

  3. Er zijn verschillende partijen betrokken bij studentenhuisvesting: (studenten)woningbouwcorporaties, particuliere verhuurders, de onderwijsinstellingen (Radboud Universiteit, HAN, ROC), Stichting Huurteams en de Huurcommissie. Is het college al in gesprek met deze partijen betreffende huurprijzen en zo nee, is het college bereid dit gesprek aan te gaan?

  4. Eén van de voorwaarden bij een omzettingsvergunning is het zogenoemde ‘Goed Verhuurdersschap’ - hierin is specifiek opgenomen dat de verhuurder niet meer huur vraagt dan maximaal toegestaan volgens het woningwaarderingsstelsel. Zijn er mogelijkheden hierop te handhaven? Op welke manieren voldoet het college hier nu aan en ziet het college nog verdere mogelijkheden studenten te ondersteunen hierin?

  5. Momenteel is er op landelijk niveau een lobby gaande (mede vanuit de Landelijke Studentenvakbond) om de uitspraken van de Huurcommissie juridisch afdwingbaar te maken. Zou gemeente Nijmegen zich hierbij aan willen sluiten?