Studenten een zegen voor de stad: geen quotum

Op de politieke avond van 24 april stelde De Nijmeegse Fractie de overlast van studenten aan de orde. Wijken zouden verloederen en minder leefbaar worden door de komst van studentenhuizen. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen wees erop dat de studentenwoningnood stijgt en dat particulieren hun grote huizen in deze tijd niet verkocht krijgen. "Een win-win situatie dus! Als je quota gaat stellen, moeten studenten onder de nieuwe stadsbrug gaan slapen en krijgen particulieren hun huis niet verkocht."

Bovendien, betoogde Oomen, zorgen studenten juist voor een vitale wijk. De sociale structuur wordt niet aangetast, maar verandert. Natuurlijk zijn er enkele studentenhuizen die overlast veroorzaken, die overlast moet dan ook worden aangepakt met afspraken tussen studenten, huisbazen en hun buren. Een ander aspect waar bewoners zich druk over maken, is de verrommelimg van voortuintjes, omdat daar fietsen staan. Oomen: "Dat kan gemakkelijk worden aangepakt. Onttrek parkeerplekken uit de openbare ruimte - weinig studenten hebben een auto - en maak fietsparkeerplekken." Binnenkort komt GroenLinks met een voorstel hiertoe.