Stadsregio moet anders, of helemaal niet.

Volgens Pepijn Oomen is het tijd voor een grondige herziening van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Burgers en gemeenteraden staan te vaak buiten spel.
Een opinieartikel in De Gelderlander van vandaag.

De afgelopen week heeft het college van bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen zeer tegen de zin van de Nijmeegse gemeenteraad in gekozen voor het afschaffen van de strippenkaart per 18 november. Vanaf die datum moeten mensen reizen met de ov-chipkaart. En die chipkaart maakt het reizen met de bus voor veel mensen in de stad duurder. De Nijmeegse burger kwam daar niet bij aan te pas. Dat kan dus niet, vind ik. Het is daarom tijd voor een grondige herziening van de stadsregio.

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen is een tiental jaar geleden opgericht. Het is een samenwerkingsverband van beide steden met de omliggende dorpen, waarin gezamenlijk afspraken worden gemaakt over onder meer de huizenbouw in de regio en de concessieverlening van het openbaar vervoer.De verantwoordelijkheid over dit laatste is dan ook in de concessiewetgeving neergelegd bij de verschillende stadsregio's (Amsterdam, Eindhoven-Helmond, Enschede-Hengelo, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht en Arnhem-Nijmegen), en ligt niet langer bij de provincie. Daar valt iets voor te zeggen, aangezien een provincie – en al helemaal een landelijke provincie als Gelderland –  op OV-gebied andere prioriteiten heeft dan een stadsregio. Maar er zit ook een groot nadeel aan: waar in de provincie de Provinciale Staten rechtstreeks gekozen worden door de burger, is de stadsregio een zogenaamd 'verlengd lokaal bestuur': leden van de gemeenteraden van de stadsregiogemeenten kiezen de leden van de stadsregioraad.  De leden van de stadsregioraad kiezen vervolgens weer een dagelijks bestuur, en die maakt grote beslissingen, zoals onlangs het afschaffen van de strippenkaart zodat voortaan alleen nog de ov chipkaart gebruikt kan worden. Hoewel de hele gemeenteraad van Nijmegen hier absoluut niet op zat te wachten, besloot het bestuur van de stadsregio hier toch toe. De definitieve beslissing werd gemaakt op donderdag 9 september, ergens in een achterkamertje. In deze tijden van democratisering natuurlijk een gotspe!

Maar het gaat wel vaker fout. Herinnert u zich van deze zomer nog de prachtige Breng-bussen, waar alle reizigers oververhit uit kwamen? Geen airco, geen mogelijkheid de raampjes te openen. Maar wacht, wat stond er in het 'Plan van Eisen' dat de Nijmeegse gemeenteraad had vastgesteld? 'Full airco'. Dit bleek later door het college van bestuur van de stadsregio in iets dat 'Nota van Inlichtingen' heet, genuanceerd te zijn tot 'een deugdelijke klimaatbeheersing'. Vervoerder Conexxion heeft dat blijkbaar uitgelegd als 'geen klimaatbeheersing'. Alles kan.

Dit zijn twee kleine voorbeelden van een stadsregio die totaal iets anders doet dan de gemeenteraad van Nijmegen - bestaande uit gekozen volksvertegenwoordigers - wil. Hoezo 'verlengd lokaal bestuur'? Het is hoogste tijd voor een discussie over nut en noodzaak van de stadsregio. Als deze wil blijven bestaan, zullen we goede afspraken moeten maken over hoe ver het bestuur kan en mag afwijken van wat de gekozen volksvertegenwoordigers willen en zullen de vergaderingen veel meer dan nu in de openbaarheid moeten plaatsvinden. De uitdaging is om met alle deelnemers van de stadsregio onze mooie regio vorm te geven. Laat hierbij niemand in de kou staan!

Pepijn Oomen is raadslid voor GroenLinks in de Nijmeegse gemeenteraad en is lid van de stadsregioraad.