Hoe werkt dat dan? Door geld in de digitale spaarpot te stoppen. De komende vier weken zullen bewoners volop gaan sparen. Het opgehaalde bedrag gaat naar een zelfgekozen spaardoel, permanente snelheidsmarkeringen op het wegdek. Oud-raadslid Volkert Vintges opende de Safety-safe.

Volkert Vintges diende zo'n anderhalf jaar geleden een initiatiefvoorstel voor een snelheidsmeterspaarpot in en dit voorstel werd met een grote meerderheid aangenomen door de raad. De gemeente heeft ervoor gekozen de digitale spaarpot te plaatsen in de Fleminghstraat, een 30-km gebied, waar veel weggebruikers te hard rijden. Bewoners hebben aangegeven dat ze zich hier zorgen om maken.

Iedere auto, scooter of snelle fiets die langs de paal komt en zich aan de maximum snelheid houdt, stopt geld in de digitale spaarpot. De Safety-safe zal vier weken in de straat staan. Gemiddeld zorgt de Safety-safe voor 25% minder hardrijders, we zijn benieuwd naar het resultaat in de Fleminghstraat!