Raad wil Nijmegennorm

Op de politieke avond van 26 februari werd een debatstuk besproken dat raadslid Pepijn Oomen geschreven had over fijnstof, en gelukkig breed omarmd werd door de overige politieke partijen. Oomen: "Fijnstof is een sluipende moordenaar - bijna net zo erg als roken. Het verschil is dat bij fijnstof iedereen in de stad overal meerookt." 

 

Oomen heeft daarom een debatstuk geschreven voor de raad, met een aantal concrete maatregelen die de stad een stuk gezonder zouden kunnen maken. Zo stelt GroenLinks voor om een Nijmegennorm te introduceren, waarbij Nijmegen ruim onder de Europese emissienormen voor fijnstof blijft. Het college nam dit over en stelde voor om hier ook een roetnorm bij op te nemen. De voltallige raadskamer vond dit een goed idee. 

Ook diverse andere voorstellen van GroenLinks konden op een zeer brede instemming rekenen: het duurzaam maken van de logistieke sector, fijnstofreducerende voorzieningen voor de scheepvaart, medewerking aan de elekrificatie van de treinlijn naar Limburg en een uitbreiding van het warmtenet. Sommige partijen twijfelden wel over de 'quick win' die kan worden behaald door gemotoriseerd verkeer naar de rijbaan te verplaatsen in plaats van op het fietspad te houden. Wel stemde iedereen in met het voorstel van het college om dit te gaan proberen op de Sint Annastraat.

Ten slotte waren ook alle partijen redelijk enthousiast over een bewustwordingscampagne en een robuuster (roet)meetnetwerk. Deze zaken kosten geld dat nog niet voor dit beleid opzij is gezet, dus de raadskamer gaf hier een advies mee aan de partijen die na de verkiezingen zullen gaan onderhandelen.

Oomen concludeerde: "De raad heeft een duidelijke stip aan de horizon geplaatst voor een schoner en gezonder Nijmegen. Het debatstuk en de voorstellen van het college worden raadsbreed onderschreven en kunnen dus één op één dienen als input voor een nieuw coalitieakkoord!"