Uit onderzoek blijkt dat preventief fouilleren leidt tot etnisch profileren. Dat is ook de reden dat wij ons al jaren uitspreken hiertegen en dat nu wederom doen. Naast het feit dat preventief fouilleren etnisch profileren in de hand werkt, is het ook nog eens niet effectief. Het kost enorm veel politiecapaciteit, terwijl er bijna nooit wapens worden gevonden, maar wel de lichamelijke integriteit en de privacy worden aangetast. Daarnaast, zo geven hulpverleners aan, groeit de kloof tussen politie en jongeren elke keer als er gefouilleerd wordt. Preventief fouilleren werkt dus zelfs averechts. De groep jongeren die nu wapens dragen moeten juist vertrouwen hebben dat de overheid hen helpt en beschermt.

Na een stevig debat heeft de raad besloten om preventief fouilleren niet toe te staan in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening).

Wij willen juist inzetten op preventie. Via sleutelfiguren en jongerenwerkers zorgen we ervoor dat we begrijpen waar de angsten bij deze jongeren vandaan komen en helpen we hen op een socialere en structurelere manier.

Foto: Marieke Smit tijdens het debat