De partijen hebben de afgelopen weken onder begeleiding van formateur Bram van Ojik onderhandelingen gevoerd, waarbij ze ook in gesprek zijn gegaan met inwoners over hun kijk op de stad. Dit laatste deden zij tijdens drie stadsgesprekken op verschillende locaties in Nijmegen. De onderhandelende partijen hebben hiermee wensen en ideeën opgehaald die zijn verwerkt in het coalitieakkoord dat zij op 9 juni presenteren.

Tijdens de goed bezochte stadsgesprekken in Brebl, Hubert en de Ster brachten inwoners verschillende wensen en ideeën in, die de partijen betrokken bij de onderhandelingen. Onderwerpen die vaak terugkwamen, zijn verduurzaming, woningbouw, overlast en veel ideeën om de stad leefbaarder te maken. Deelnemers aan de stadsgesprekken willen graag over deze onderwerpen samen met de gemeente tot goede plannen komen. Stadsverkenner Ronald Migo heeft de geleverde bijdragen van de inwoners verzameld en in een eindrapport overgedragen aan de onderhandelende partijen. 

Voor de presentatie van het akkoord op 9 juni hebben de partijen gekozen voor Meneer Vos aan de Winkelsteegseweg 99. Een locatie in de Winkelsteeg, het gebied in Nijmegen waar de komende jaren zoveel staat te gebeuren.

Na de presentatie wordt het coalitieakkoord in de raadsvergadering op 22 juni besproken en vastgesteld.