Om klimaatverandering tegen te gaan schakelen we zo snel mogelijk over op groene energie. Hoe we dat op land doen wordt vastgelegd in 30 Regionale Energie Strategieën. Nijmegen valt onder de RES Arnhem-Nijmegen. GroenLinks-wethouder Harriët Tiemens is daar voorzitter van. De eerste versie van de RES is kort geleden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin vind je onder andere zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Mede op aanwijzingen van de fractie van GroenLinks Nijmegen is er extra aandacht voor meer zon op dak, het ontwikkelen van lesmateriaal voor het onderwijs, 50% lokaal eigendom en de rol van energiecoöperaties (in plaats van grote bedrijven) in het geheel. Ook wordt er kritisch gekeken naar windturbines bij natuurgebieden en worden de nieuwste technieken onderzocht om zo vogels, insecten en vleermuizen zoveel mogelijk te beschermen. Verbeterpunten zijn er ook: er wordt nu teveel ingezet op zonne-energie in plaats van wind. Daar is het stroomnet niet op berust, waardoor het ontzettend duur kan worden. Bovendien vraagt het onnodig veel landoppervlak. Dit zal verbeterd moeten worden in de RES 2.0, waar vanaf nu aan gewerkt wordt. We zijn ontzettend blij met dit resultaat en hopen dat de RES Arnhem-Nijmegen in alle regioraden aangenomen wordt!