Opvang en zorg voor dak- en thuislozen in Nijmegen

Afgelopen zaterdag stond er een indringend verhaal in de Gelderlander over 'De vrouw in het bushokje’. Dit verhaal schetst in een notendop de tragiek van de problemen van dak- en thuislozen in Nijmegen. Het laat de  weerbarstigheid zien van de hulpverlening aan dak- en thuislozen. Het laat ook de weerbarstigheid zien van de wijze waarop onze samenleving zelf in staat is om voor elkaar te zorgen.
 
In dezelfde Gelderlander werd gesignaleerd dat het aantal klachten over de overlast van dak- en thuislozen in Nijmegen is verdubbeld. De focus ligt in de berichtgeving vaak op de overlast. De oplossing wordt vaak gezocht in meer repressie, zoals een eventueel bedelverbod en het steeds wegsturen van dak- en thuislozen, zwervers, verslaafden en personen met verward gedrag. 
 
Naar het oordeel van GroenLinks en het CDA moet juist het tonen van medemenselijkheid centraal te staan. 
Het gaat juist om het omzien naar elkaar en het voorkomen van overlast door het regelen van opvang en zorg. Zoals burgemeester Bruls in dit artikel werd geciteerd: ”Sommigen krijgen meerdere prenten, maar dat helpt niet. Er moet echt zorg geboden worden." 
 
Daarom stellen GroenLinks en het CDA a.s. woensdag in de gemeenteraad hierover vragen aan het college van B&W. ​