Op naar een democratische debatpartij!

GroenLinks-congres

Vorige week zaterdag vond het 30e GroenLinks-congres plaats, waarbij de Afdeling Nijmegen goed vertegenwoordigd was. Op het congres bleken de moties over stoppen in Kunduz niet door een meerderheid gesteund te worden, maar er werd wel tegen uitbreiding gestemd. De motie voor het invoeren van een ledenreferendum voor het bepalen van de kieslijst, waarvoor (wegens een verandering in de statuten) een tweederde meerderheid nodig was, haalde het net niet. Tot slot werd Heleen Weening gekozen als nieuwe partijvoorzitter en nam men afscheid van Henk Nijhoff.

 

Spannend voor de afdeling Nijmegen was het stemmen over haar motie GroenLinks Democratische Debatpartij. Carin Hereijgers van de werkgroep Landelijk: "Onze motie over partijdemocratie heeft het gehaald! We hadden hem losgekoppeld van Kunduz als enige kwestie en breder getrokken en dat werd gesteund door het hele congres." De werkgroep Landelijk evalueert het congres op 23 februari a.s. om 20.00 uur in het stadhuis.Hereijgers:"Jorrit Nuyens van de motie 'treurnis' van vorig jaar heeft het woord gevoerd over onze motie voor het congres. Dat deed hij weer meesterlijk en met veel plezier." De motie werd niet alleen aangenomen, maar trok ook de aandacht van diverse GroenLinks- prominenten. "Verschillende kamerleden kwamen nadien op ons af om te vagen wat we ermee bedoelden. En Heleen Weening, de nieuwe partijvoorzitter, en Matthijs Nieuwenhuis, de nieuwe man voor o.a. het Magazine en het organiseren van het ledendebat, namen quotesvan ons over in hun toespraakje bij het zich voorstellen voor het congres. We hebben inmiddels heel korte lijntjes met hen. Nijmegen heeft haar naam constructief doen gelden."De werkgroep Landelijk is blij met het behaalde resultaat, maar blijft de ontwikkelingen op het gebied van partijdemocratie kritisch volgen: "We hebben met de motie gezamenlijk degelijk werk afgeleverd, wat we nu moeten gaan monitoren. Iemand of meerderen van onze groep ondertekenaars kan bij het landelijk gebeuren rond de wijziging huishoudelijk reglement gaan zitten en misschien ook wel iemand als nieuw lid bij het congrespresidium, want daar kan ook nog wel veel aan verbeterd worden: de praktische organisatie om iedereen op het congres te krijgen en te verzorgen is redelijk perfect, maar de reden waarom we daarzijn wordt een beetje verwaarloosd: participatie en ontmoeting. Die evaluatie gaan we nog toesturen aan het bestuur en het presidium. Mensen die nog aanvullingen hebben: wees welkom op 23 februari.