Als GroenLinks fractie zijn we erg tevreden over dit document waarin het college, met wethouder Tiemens en wethouder Vergunst, hoge ambities laat zien op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid. Want deze visie gaat niet alleen over hoe de Nijmegen er uit ziet in de toekomst, maar voor GroenLinks gaat de inrichting van de stad vooral over hoe iedereen goed kan wonen en werken. En hoe we er voor zorgen er dat de inrichting van de stad bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners door te kiezen voor schone lucht, natuur en een omgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontspannen.
Vanuit de fractie werd door raadslid Marieke Smit extra aandacht gevraagd voor een echt inclusieve stad zonder discriminatie op de woningmarkt en meer inzet van ervaringsexperts op het gebied van toegankelijkheid.
Ook werd de GroenLinks motie aangenomen om het bouwen voor woongroepen makkelijker te maken.
Met deze visie kijken we dus vol vertrouwen naar Nijmegen op de langere termijn!