Nog geen goede oplossing voor woonboten in Kanaalhaven

Voor het bedrijventerrein Kanaalhavens is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Een van de opvallendste zaken hierin is dat er voor 8 woonschepen in het Maas-Waalkanaal geen plek meer is: zij zijn verdwenen uit het bestemmingsplan. De reden? Het zou er te gevaarlijk zijn vanwege gevaarlijk scheepvaarttransport en overlast van bedrijven. Toch liggen de woonschepen er al tientallen jaren, betalen de bewoners belasting en heeft de gemeente er een paar jaar geleden zelfs riolering aangelegd. Raadslid Pepijn Boekhorst: ‘GroenLinks vindt dat er eerst een goede oplossing voor deze bewoners moet komen. Omdat daar pas de komende maanden aan gewerkt zal worden en de uitkomst onzeker is, heeft onze fractie voorgesteld het bestemmingsplan uit te stellen.'

Uitstellen zou bovendien als voordeel hebben dat met bewoners- en milieugroepen overleg gevoerd kan worden, aangezien deze niet allemaal goed op de hoogte zijn van de plannen. Jammer genoeg besloot een meerderheid van de raad het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Boekhorst: ‘Hiermee staan de bewoners van de woonschepen met lege handen. We vinden het jammer dat de gemeente niet zorgvuldig met deze mensen omgaat. De komende maanden zetten we ons in om te zorgen datdie goede oplossing er echt komt!’