Jan van der Meer

Nijmegen in top 5 groenste en duurzaamste steden van Europa

De gemeente Nijme­gen is door de Europese commis­sie genomineerd voor de titel ‘groenste en duurzaamste stad van Europa’, oftewel de Green Ca­pital Award. Samen met vier ande­re Europese steden strijdt Nijme­gen om deze titel De Nijmeegse wethouder van Mi­lieu, Jan van der Meer, is super­trots op de nominatie.
 

Een artikel uit De Gelderlander.

Nijmegen heeft de Europese commissie in het voortraject met name gewe­zen op projecten zoals de aanleg van de nevengeul in de Waal bij Lent. Met die dijkteruglegging speelt Nijmegen samen met Rijks­waterstaat in op de toekomstige hogere waterstanden in de Waal als gevolg van de klimaatverande­ringen. Nijmegen heeft ook uitleg gegeven over bijzondere energie­besparingacties in de stad. Nijme­gen wil in 2045 energieneutraal zijn. Gemeentebreed wil Nijme­gen elk jaar drie procent energie­besparing bereiken op het totale gas- en elektriciteitsverbruik. Vol­gens Van der Meer is Nijmegen op de goede weg. Corporaties en de gemeente investeren beide ook veel geld in energiebesparing in woningen en kantoren.

Van der Meer wijst verder op de inzet van bussen die op groen gas rijden en de aanleg van een warm­tenet in Nijmegen. Daarvoor wor­den nu de leidingen gelegd. Nij­megen gaat gebruik maken van de warmte van de afvalverbran­dingscentrale in Weurt voor de verwarming van zeker 13.000 hui­zen in de Waalsprong en Nijme­gen- West. Nijmegen komt in de finaleronde uit tegen het Duitse Essen, het Sloveense Ljubljana, het Zweedse Umea en het Noorse Oslo. Twaalf steden meldden zich aan voor deze ‘groene titel’. Op 23 juni is in Kopenhagen de finale, een dag later volgt de bekendma­king van de winnaar.