Nijmegen steunt noodkreet hulporganisaties opvang vluchtelingenkinderen uit Griekenland!

Het College van de gemeente Nijmegen heeft woensdagavond 11 maart na vragen van GroenLinks en andere fracties laten weten staatssecretaris Broekers-Knol te willen stimuleren om actie te ondernemen voor het opvangen van alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen. Als de staatssecretaris deze kinderen naar Nederland laat komen, is gemeente Nijmegen bereid samen met andere instanties opvang te bieden voor deze kinderen. Gemeente Nijmegen sluit zich graag aan bij de Coalitie van Welwillende gemeenten in Nederland en wil zelf ook andere gemeenten oproepen om actief te zijn in het opvangen van vluchtelingen(kinderen).

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk en Defence for Children riepen vorige week Nederlandse gemeenten op om ten minste 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen uit de overvolle kampen in Griekenland. Inmiddels hebben diverse Nederlandse gemeenten bekend gemaakt hiertoe bereid te zijn. Ook in de Nijmeegse gemeenteraad is hier een breed draagvlak voor; GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, Partij voor de Dieren en 50 plus hebben aangegeven ervoor open te staan om ook in Nijmegen alleenstaande kinderen uit Griekenland op te nemen.

Jeanine Brummel-Ahlaloum: “Iedereen heeft via de media kunnen vernemen onder welke onmenselijke, onveilige omstandigheden kinderen in de Griekse kampen vast zitten: zonder onderwijs, zonder voedsel, zonder medische zorg, zonder bescherming. Het is een schande dat Nederland haar afspraken over de opvang van vluchtelingen niet nakomt en niet haar verantwoordelijkheid neemt. Nijmegen heeft laten zien wèl haar verantwoordelijkheid te nemen. We hopen dat nog veel meer gemeenten zullen volgen en daarmee een krachtig signaal te geven naar de regering dat het echt tijd is voor actie!”