Nijmegen brengt de bibliotheek naar de basisschool.

Er zijn nog grote verschillen in de mate waarin kinderen kunnen lezen. Het is daarom belangrijk om op tijd kinderen te laten lezen. Daarvoor is het noodzakelijk dat ze toegang hebben tot boeken die ze kunnen lenen. Dat is dan ook de reden dat de gemeente de Nijmeegse basisscholen ondersteunt om een bibliotheekvoorziening in te richten zodat kinderen boeken kunnen lenen. Met bibliotheek op school kunnen kinderen bij hen in de buurt boeken lenen en op tijd hun leesvaardigheid verbeteren. Raadslid Noël Vergunst: “De eerste scholen zijn enthousiast en met een kleine financiële ondersteuning van de gemeente kunnen er meer scholen starten met de bieb op school. Een goede zaak wat ons betreft!”