Nijmeegse kandidaten voor de Tweede Kamer!

GroenLinks is een partij van idealen. Maar meer nog is GroenLinks een partij van mensen die de idealen koesteren, verder ontwikkelen, uitdragen en realiseren. Het is dan ook van groot belang welke mensen op de kieslijst staan voor GroenLinks bij de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september. Op de conceptlijst staan ook twee Nijmeegse kandidaten. Graag stellen zij zich voor: Volkert Vintges en Lisa Westerveld.

Update: het GroenLinks congres heeft gesproken: Volkert is gekozen op plek 21 en Lisa op plek 17!

Volkert Vintges (1952)Ik ben Volkert Vintges. Op dit moment voorzitter van de afdeling Nijmegen. Ik heb me gekandideerd voor een plek op de lijst van de Tweede Kamer vanaf plaats 11.Ik wil me als Nijmeegse en Gelderse kandidaat vooral inzetten om Groen Links een nog groenere smoel te geven, maar wel met een sociaal hart. Ik heb vooral kennis en ervaring op de groene thema´s. Als directeur van de Gelderse Natuur en Milieufederatie en daarvoor als adjunct directeur bij Milieudefensie ken ik het klappen van de zweep in de politiek.

Ik heb me de laatste tijd vooral ingezet om de afbraak van het natuurbeleid door Bleker te repareren. Samen met zo’n 4000 Gelderse burgers heb ik het eerste succesvolle Gelderse Burgerinitiatief georganiseerd. Daarnaast heb ik een brede coalitie met terreinbeheerders, Waterschappen en LTO opgezet. Met deze coalitie hebben we ervoor gezorgd dat er zo’n 30 miljoen per jaar extra voor de Gelderse natuur wordt uitgetrokken. Mijn volgende taak is om als voorzitter van een adviescommissie, de bescherming van natuur en landschap in Gelderland te regelen.Ook op het terrein van klimaat en energie zet ik me in. Ik ondersteun lokale duurzame energie coöperaties en heb goede contacten opgebouwd binnen het bedrijfsleven. Zij zijn nu onze beste ambassadeurs voor duurzaamheid. Onlangs heb ik nog bemiddeld tussen boze burgers, een groene ondernemer en de GroenLinkswethouder van Lingewaard. En met succes want aan het eind van het gesprek werden de loopgraven verlaten.Met deze brede ervaring, maar ook als aimabele persoonlijkheid en een echte teamspeler denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan de Kamerfractie. Ik hoop op jullie steun.Vergroening gaat niet vanzelf. Volkert op 11!Lees meer over Volkert op de website van GroenLinks Lisa Westerveld (1981)Bij een toekomstgerichte partij als GroenLinks hoort onderwijs hoog op de agenda. Goed onderwijs ontwikkelt individuen tot zelfstandige, bewuste en kritische personen. Goed en toegankelijk onderwijs biedt mensen de kans zich te ontwikkelen, ongeacht hun herkomst.

Beter hoger onderwijs staat aan de wieg van de felbegeerde duurzame kennissamenleving.GroenLinks zal zich meer dan ooit moeten profileren als de onderwijspartij van Nederland. Ons programma heeft die potentie. De vele ideeën die er binnen de partij zijn over onderwijs wil ik gebruiken om GroenLinks op de kaart te zetten als de partij met expertise en visie op onderwijs.Onderwijs is mijn grote passie. Tijdens mijn studie filosofie was ik daarom erg actief in de medezeggenschap. Van 2007 tot 2009 was ik voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en momenteel werk ik als voorlichter bij de Algemene Onderwijsbond. Het afgelopen jaar zijn wij onder meer bezig geweest met het protest tegen de bezuinigingen op passend onderwijs. Gelukkig met succes!Al jaren volg ik de politieke ontwikkelingen rond onderwijs, en debatteer ik op verschillende plaatsen over onderwijs. Met een mooie plaats op de GroenLinks kandidatenlijst hoop ik nog meer van onze idealen te kunnen verwezenlijken.Lees meer over Lisa op www.stemlisa.nl en op de website van GroenLinks