De komende jaren wordt er wereldwijd overgeschakeld op duurzame energie. Zonnepanelen zijn daarvoor erg geschikt. Ze zijn betaalbaar, hebben weinig impact op de omgeving en leveren 100% duurzame energie. Zeker over ‘zon op dak’ is er weinig discussie. Toch liggen veel daken niet vol. Dat geldt ook voor bedrijfsdaken. Slechts 5% van het dakoppervlak van bedrijven is gevuld met zonnepanelen. Omdat die daken soms ontzettend groot zijn is ligt daar een belangrijke kans. Om die reden hebben we in 2019 een motie ingediend met de titel ‘een zonnige toekomst voor bedrijfsdaken’.

Daarin is afgesproken dat eigenaren van de 20 grootste bedrijfsdaken uitgenodigd worden voor een bijeenkomst met de burgemeester. In september 2020 heeft die bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst hebben de eigenaren een voorstel op een presenteerblaadje aangereikt gekregen. Specialisten op het gebied van installatie, techniek, subsidietoekenning en bedrijfsrecht hielpen daar aan mee. Kort geleden werd duidelijk dat 17 bedrijven serieuze interesse hebben getoond om hun dak vol te leggen. Door die 17 bedrijven is voor een vermogen van maar liefst 6 MW (SDE+)subsidie aangevraagd. Dat komt overeen met meer dan 20.000 panelen of ruim twee windmolens van Windpark Nijmegen Betuwe. Indiener van de motie, Daan Moerkerk: “Dit resultaat overtreft mijn verwachtingen! Ik ben er trots op dat Nijmeegse ondernemers de handschoen oppakken en laten zien dat omschakelen naar duurzame energie niet alleen nodig is, maar ook kan.” Toch maakt hij een voorbehoud. “Het aanvragen van subsidie is een hele mooie stap, maar het daadwerkelijk neerleggen van de panelen is waar het uiteindelijk om gaat. Het klimaatprobleem wacht niet: laten we snel doorpakken!”