NedTrain is nog geen gepasseerd station

Zoeken naar gezamenlijke oplossing met NedTrain en buurtbewoners Spoorkuil

NedTrain heeft de ambitie om een technisch centrum in de Spoorkuil (het spooremplacement tussen Bottendaal en het Willemskwartier) te bouwen. D66 riep alle fracties op zich nu al uit te spreken tegen de wenselijkheid van de bouw van de onderhoudshal voor treinen . GroenLinks besloot geen gehoor aan deze oproep te geven in dit zeer vroege stadium. Fractievolger Marieke Smit: “Er is op dit moment nog te veel informatie onbekend. Bovendien zien we veel ruimte voor aanpassingen van de plannen waardoor een eventuele bouw voor alle partijen aanvaardbaar is. Die kans willen wij graag benutten!”

De Spoorkuil kent veel “ongebruikt” groen. De bouw van de onderhoudshal kan gecompenseerd worden door meer kwalitatieve groene ontwikkeling van de Spoorkuil. De hal kan een groendak krijgen. Ook het seinhuisje kan na jaren eindelijk opgeknapt worden en een functie krijgen. We zien hierin een belangrijke rol voor NedTrain, waarin zij duidelijk kunnen laten blijken dat zij in de omgeving investeren en de klachten van de bewoners serieus nemen.

GroenLinks begrijpt de wens voor een werkplaats in Nijmegen, want in de spoorkuil vinden al activiteiten van NedTrain plaats. Ook is Nijmegen een eindstation in de verbinding met de Randstad, waardoor er bij onderhoud het aantal treinbewegingen geminimaliseerd kunnen worden. GroenLinks is voorstander van goed openbaar vervoer en vindt dat we hierin moeten investeren.
Bij de bouw van zo’n grote nieuwe hal (9 bij 200 meter) is het logisch dat bewoners hier zorgen over hebben. Zeker wanneer er momenteel al geluidsoverlast wordt ervaren die mogelijk zelfs de wettelijke normen overschrijdt. Smit: “ Bij de toekomstige plannen kan wat GroenLinks dan ook niet getornd worden aan de geluidsnormen. Daar zullen we streng op toezien.”