Mantelzorgers ontlasten

De partijen CDA, VVD, GroenLinks en D66 dienen, op de dag van de mantelzorger, een initiatiefvoorstel in om mantelzorgers te ondersteunen. De partijen willen mantelzorgers, mensen die meer dan 8 uur per week voor hun naasten zorgen, ontlasten. Nijmegen kent veel mantelzorgers.

Er zijn 250 mantelzorgers bij de instanties in beeld, maar vermoedelijk zijn er zeker 1.000 mantelzorgers in Nijmegen actief. Mantelzorger zijn kost veel tijd en energie. Om als mantelzorger de noodzakelijke zorg te kunnen blijven verrichten, is het noodzakelijk om af en toe op adem te kunnen komen en de zorg voor een bepaalde periode te kunnen overdragen. Daarom nemen bovenstaande partijen een initiatief om de zogeheten respijtzorg in Nijmegen op de kaart te zetten.

Respijtzorg

Hoewel er al verschillende mogelijkheden zijn om respijtzorg te krijgen, zoals dagbesteding of respijtzorg via de zorgverzekeraar, zijn niet alle bestaande vormen passend of financieel haalbaar voor de Nijmeegse mantelzorgers. Tevens blijkt dat mantelzorgers op dit moment nog onvoldoende de weg weten te vinden naar de huidige mogelijkheden. Daarom willen de partijen in Nijmegen een laagdrempelige voorziening in het leven roepen die beter aansluit bij de behoeften van mantelzorgers.

Pilot

De bovengenoemde partijen stellen een pilot voor waarin er gekeken wordt  welke vorm van respijtzorg het beste aansluit bij de behoeften van mantelzorgers. Er wordt voorgesteld om pakketten samen te stellen, maar ook experimenteren met een vrij te besteden voorziening. De voorgestelde voorziening heeft twee belangrijke voorwaarden: mantelzorgers houden zelf de regie en er zijn heldere eisen aan wat de gemeente wel en niet vergoedt.