Maaien voor fietsveiligheid

Op de rotonde bij de Heyendaalseweg – Groenewoudseweg is door de snelle groei van het onkruid een zeer verkeersonveilige situatie ontstaan voor fietsers. GroenLinks heeft vragen gesteld om deze verkeersonveilige situatie snel op te lossen: met de maaimachine.

In het kader van “rondje Heyendaal” is er op de Heyendaalseweg een nieuwe verkeerssituatie ontstaan. Op de betreffende rotonde hebben fietsers nu voorrang. Niet alle automobilisten zijn aan deze situatie al gewend en sommigen zijn geneigd door te rijden, waardoor fietsers zich gedwongen voelen alsnog voorrang te verlenen.

Dit kan natuurlijk nog een periode van wennen zijn. Gevaarlijker wordt het nu, omdat het onkruid tussen de fiets- en autostrook inmiddels tot grote hoogte is gegroeid, waardoor auto's en fietsers elkaar amper meer kunnen zien, laat staan dat de automobilist kan zien of de fietser zijn hand uitsteekt.

Op deze (vooral in de ochtendspits) drukke rotonde is het zaak dat je hier een goed overzicht houdt op alle verkeersstromen, daarom heeft GroenLinks Nijmegen aan het college van B&W de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college bereid om zo snel mogelijk het gras tussen fiets- en autostrook te maaien en het onderhoud van deze strook vanuit verkeerskundig oogpunt meer prioriteit te geven?
  2. Kunnen er extra borden geplaatst worden die de automobilist wijzen op de gewijzigde situatie?

“We hopen dat fietsers hier heel snel weer zonder gevaar kunnen fietsen!”, aldus vragensteller Pepijn Oomen.