Lening aan Het Groene Hert opnieuw besproken

Het debat over de lening aan Het Groene Hert lijkt eindelijk tot een einde te komen. In de Raadsvergadering gisteren werd nog één keer uitgebreid teruggeblikt, en werd een aantal conclusies en leerpunten geformuleerd. Belangrijkste daarvan is dat het college de Raad beter moet betrekken bij leningen.

Het college heeft klimaatwinkel Het Groene Hert begin dit jaar een lening gegeven van 100.000 euro voor het verbeteren van de liquiditeit. Op basis van een inschatting van de orderportefeuille en ondersteund door extern advies, leek dit toen een verstandige keus. Het Groene Hert had al mensen ontslagen, de winkel heringericht en bespaard op huurkosten. Helaas ging Het Groene Hert toch failliet. Het geld is vrijwel zeker niet inbaar en wordt gekort op de begroting van het programma Klimaat en Energie.  De mislukte lening leidde tot een stortvloed aan politieke actie. Alle partijen, ook GroenLinks, hebben schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken. Het college heeft die uitvoerig beantwoord. In de zomer is een ‘feitenrelaas’ opgesteld, een overzicht van alle ambtelijke correspondentie over de lening. Direct na het reces is in een twee uur durende vergadering alles nog eens uitgebreid behandeld en heeft het college zijn excuses aangeboden voor het feit dat de Raad niet op de hoogte was gebracht van de lening. Enkele oppositiepartijen vonden dat nog niet genoeg, en probeerden met nieuwe schriftelijke vragen de kwestie nog langer te rekken.

GroenLinks vindt dat er nu genoeg teruggeblikt is, en dat het tijd wordt de blik weer naar voren te richten. Met of zonder Het Groene Hert, het klimaat- en energiebeleid moet doorgaan.