Wij zijn op zoek naar mensen die namens GroenLinks in de gemeenteraad het sociale en groene geluid van GroenLinks willen uitdragen. De samenstelling van de kandidatenlijst zal divers zijn. Dat betekent dat we zoeken naar mensen met verschillende achtergronden. Daarbij kan het gaan om verschillende culturele achtergronden, migratieachtergrond of opleidingsniveau. Maatschappelijke betrokkenheid en spreiding van kandidaten in de gemeente is ook van belang voor de kandidaatstelling.

Daarnaast is ervaring en interessegebied belangrijk. We willen kandidaten die een zo breed mogelijke inhoudelijke betrokkenheid vertegenwoordigen. Van klimaat tot aanpak van armoede en van emancipatie tot fietsbeleid. Bij de samenstelling van de lijst kijken we naar vernieuwing, door nieuwe mensen voor te dragen, maar ook naar continuïteit. Dat betekent dat we ook ervaren raadsleden graag op de lijst terugzien.

Als kandidaat voor het raadslidmaatschap ben je in staat om in een team te functioneren. Je moet goed kunnen samenwerken met anderen. Je verdeelt taken met collega’s en zoekt naar een gezamenlijke inzet als fractie. Daarnaast ben je bereid om je te verdiepen in nieuwe onderwerpen en kun je daarbij een politieke vertaalslag maken. Verder ben je resultaatgericht en in staat compromissen te sluiten zonder veel in te leveren.

We zoeken kandidaten voor de functies van lijsttrekker, wethouder en raadslid. Daarbij is het belangrijk, dat ook iedereen zich aanmeldt die (nog) niet verkiesbaar wil zijn, maar straks wel op de lijst wil staan. Als ondersteuning, of als opvolger van gekozen raadsleden.