Jos Reinhoudt

Jos Reinhoudt ziet kansen voor Nijmeegse ondernemers

Nijmegen is een stad met groene ambities. De afgelopen jaren is veel en succesvol geïnvesteerd in schone energie, isolatie, natuur, recreatie en een duurzame economie. En als het aan GroenLinks ligt, zet Nijmegen nog een tandje bij. Want groen werkt: zo levert investeren in isolatie en schone energie veel banen op. En wie wil er nu niet wonen in een stad waar iedereen een lage energierekening kan hebben en de oude kolencentrale plaatsmaakt voor windmolens?

De Nijmeegse successen zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan Jos Reinhoudt. Jos zit namens GroenLinks in de gemeenteraad. Daarnaast is hij zelfstandig ondernemer en werkt hij bij MVO Nederland (nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen). ‘Ik zie mezelf als praktisch idealist, met een grondige en professionele kennis op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is belangrijk, want een van de grote uitdagingen voor de stad is verduurzaming. Nijmegen bruist van de innovatieve, creatieve, duurzame en sociale ideeën, en daar moeten we gebruik van maken.’
 
‘GroenLinks heeft een actieve werkgroep 'Klimaat & Groen', waaraan ik veel steun heb. Zij helpen mij om mijn ideeën ook in de Raad en in de stad onder de aandacht te brengen. Zo heeft Nijmegen zich als een van de eerste gemeentes uitgesproken tegen schaliegas. En binnenkort op onze agenda: het aanscherpen van de duurzaamheideisen voor festivals. Want ook daar is aandacht voor de omgeving (minder energie en afval) belangrijk.”
 
Het ‘politieke werk’ bestaat vooral uit het voortdurend ‘pluggen’ van de circulaire economie, zoals dat heet. De gedachte daarachter is dat grondstoffen schaars zijn en dat we er daarom voor moeten zorgen dat ze niet op de vuilnisbelt belanden. Zo steunt GroenLinks bijvoorbeeld de ‘repair cafés’ in de stad. In deze ‘repair cafés’ repareren vrijwilligers de kapotte apparaten van hun buurtgenoten, zoals fietsen, meubels en senseo-apparaten. Dit zorgt natuurlijk allereerst voor minder afval, maar ook voor goede contacten in de buurt.
Link: http://josreinhoudt.wordpress.com/2014/03/01/circulaire-economie-in-het-...
Verder pleit GroenLinks voor het invoeren van ‘omgekeerd inzamelen’ van huisvuil. Dat houdt in dat alles wat nog herbruikbare zaken bevat, aan huis wordt opgehaald. Jos: ‘Zo gaan we van een afval- naar een grondstoffenbeleid.’
 
Vergroening van het lokale bedrijfsleven is Jos’ passie. Met zijn bedrijf Duurzame Denkkracht adviseert en begeleidt hij bedrijven om duurzamer te werken. Hij is ook mede-auteur van het boek Werken aan de WEconomy (2013), dat gaat over de kansen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Jos: ‘In deze economisch barre tijden kunnen ondernemers echt laten zien wat ze waard zijn. De omzetten mogen dan wel teruglopen, maar met slimme maatregelen kunnen de kosten nog fors naar beneden. Dat kan met bijvoorbeeld energiebesparing, het uitwisseling van restwarmte, of een slimmer hergebruik van materialen. Kostenbesparing is stap één, maar duurzaamheid biedt vooral kansen voor innovatie, door het introduceren van nieuwe producten en van innovatieve verdienmodellen gebaseerd op bijvoorbeeld ruilen, delen of leasen. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort ook dat je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een plaats geeft in de productie of dienstverlening. Bedrijven die erin slagen hun maatschappelijke rol goed vorm te geven, kunnen zich nog steeds onderscheiden van hun concurrenten.’
 
Dus Nijmeegse ondernemers: zet nu maximaal in op duurzaamheid, en je weet je gesteund door Jos Reinhoudt en GroenLinks!