Huub Bellemakers: ik wil me echt heel hard maken voor de natuur.

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In aanloop daar naar toe stellen we  de komende weken een aantal van onze kandidaten voor. Zij vertellen over hun motivatie en keuzes voor groene en linkse provinciale politiek.  Deze week Huub Bellemakers, plaats 15.

 

 

Waarom moeten mensen gaan stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten? Wat gebeurt daar zoal, en waarom is het boeiend?

Het allerbelangrijkste van de provinciale politiek is, heel simpel gezegd, groen. De provincie gaat over heel veel, over de openbare ruimte, en hoe je die met elkaar inricht. Simplistisch gezegd: wil je een weg of een bos? Wat doe je met gebieden tussen de steden, wil je bedrijventerreinen of groen? Ik vind natuur belangrijk, wat er is moet blijven en er moet meer bij. Dat is voor mij de kern. 

Je staat op plaats 15 op de lijst, in principe ben je dan niet verkiesbaar. Je bent echter wel een semi-bekend twitteraar... Wat als je er met voorkeursstemmen in komt, neem je zetel?

Dan wordt dat voorgelegd aan de provinciale ledenvergadering. Ik denk niet dat ik er zo snel in zou gaan, we hebben op de eerste tien plekken hele goede mensen, die er meer verstand van hebben dan ik. Maar mochten we echt 15 zetels halen, dan ga ik wel (al is dat helaas zeer onwaarschijnlijk).

Heb je dan een speerpunt, iets dat je wil realiseren?

Ik zou me echt heel hard maken voor de natuur. Denk aan de Veluwe, de Millingerwaard en de Ooijpolder… daar gaan we vergeleken met  dertig jaar geleden heel goed mee om, maar het kan nog veel beter. Kijk bijvoorbeeld ook naar hoeveel de rivieren zijn opgeknapt. Ik zou me hard willen maken om de wolf terug te krijgen. Waarom specifiek de wolf? Omdat de wolf aan de top van de voedselketen staat, het is een echt Europees roofdier, dat tot honderd jaar geleden hier voorkwam. Ik vind het een gaaf beest, maar het staat voor meer. Als er wolven kunnen leven, betekent dat, dat er grote stukken natuur zijn verbonden met elkaar. Dat het goed gaat met kleinere wild. Het is de bekroning op het mooier en groener maken van Gelderland.

Niet om vervelend te doen, maar wat moeten wij Geldersche mensen met een Brabo als jij als vertegenwoordiger?

Nou ja... ik woon ondertussen langer in Nijmegen dan dat ik in Brabant heb gewoond. Het maakt ook niet uit. Als ik daar had gewoond had ik daarop de lijst willen staan. Het gaat er om: wat wil je met de provincie. Voor mij is dat Gelderland vergroenen. Het maakt niet uit waar je geboren bent.

Verwacht je nog een positief effect qua opkomst, vanwege de gelijktijdige waterschapsverkiezingen?

Nee. Voor de waterschapsverkiezingen wel, die kunnen meeliften op de provinciale verkiezingen. De opkomst van de verkiezingen gaat sowieso afhangen van hoe landelijk het gemaakt wordt, gezien de Eerste Kamer. Voor Gelderland is het belangrijk dat veel mensen komen stemmen, zowel van de stad als vanuit de kleine kernen. Het is de grootste provincie van Nederland, en juist een provincie is belangrijk voor het faciliteren van de kleinere kernen. Anders gezegd; een stad als Nijmegen kan nog vrij veel zelf regelen. Kleine kernen moeten veel samenwerken om dingen gedaan te krijgen, hebben de provincie meer nodig. Ook voor leefbaarheid, subsidies voor cultuur, bibliotheken, et cetera. Juist daar hebben mensen een extra belang om te stemmen.

Wat vind je daar van, als veel mensen eigenlijk gaan stemmen vanwege landelijke thema’s?

Dat is nou eenmaal zo. Als het goed is komt de landelijke en het provinciale ideeën van partijen met elkaar overeen, zijn ze gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. In Nijmegen, waar ik woon, is de provincie relatief ver weg, dan misschien logischer om een afweging te maken op basis van landelijke argumenten. Maar moet als partij laten zien wat je in provincie wil. Het is een heel belangrijke bestuurslaag voor GroenLinks, dat moeten we ook op landelijk niveau uitstralen. Dat kiezers dan niet precies weten wat we met Gelderland willen, ok, als ze maar weten dat we kiezen voor radicale vergroening.

Radicale vergroening? Dat zie je bijvoorbeeld in hoe wij de Nuongelden in willen zetten. De provincie heeft daar miljarden mee verdiend. Die willen wij gebruiken voor verduurzaming van Gelderland. Door duurzame woningbouw te stimuleren en subsidies verstrekken voor isolatie en dergelijke. Maar ook verstrekkender: als het aan ons ligt, vindt vanaf 2016 geen nieuwbouw meer plaats die niet energieneutraal is. Of een ander, heel concreet voorbeeld: het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's. Dat is nodig als meer mensen elektrisch gaan rijden. Ook willen we dat de provincie boerenland opkoopt om natuurgebied van te maken, of een overgangszone tussen natuur en agrarisch land.

Heb je nog een stip op de horizon, mocht GL de macht grijpen?

Die wolf, dat is een hele belangrijke. Hopelijk is die stip ook helemaal niet zo heel ver. Daarnaast heeft Gelderland de potentie om de mooiste provincie van Nederland te zijn. Als je alleen al kijkt naar het stuk vanaf Groesbeek, via Berg en Dal, Millingen aan de Rijn en de polders, via de Achterhoek, naar de Veluwe… dat is fantastisch!