Harriët Tiemens gaat stoppen als wethouder in Nijmegen. Per 1 september wordt zij directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Harriët Tiemens: "De afgelopen maanden hebben de gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen onder het motto Groene Groei de samenwerking versterkt en mooie ambities vastgesteld ten aanzien van de bereikbaarheid van de regio, toerisme, economie, duurzaamheid, energietransitie, circulariteit en de groei van woningbouw. De samenwerking heeft een klein bureau waar ik directeur van mag zijn, daarnaast word ik secretaris van het Algemeen Bestuur, bemenst door alle gemeenten, en het Dagelijks Bestuur. Veel moet nog worden opgebouwd en dat is een enorme uitdaging!"

“De functie bij de Groene Metropoolregio is Harriët op het lijf geschreven,” vindt April Ranshuijsen. “We gaan haar ontzettend missen, ze heeft veel voor de stad gedaan. Nijmegen als Europese groene hoofdstad, meer ruimte voor fietsers en wandelaars en een landelijke woondeal waardoor we de komende jaren duizenden nieuwe woningen kunnen bouwen. Een schrale troost: van haar inzet voor de regio gaan we in Nijmegen natuurlijk ook enorm profiteren.” Volgens Harriët komen in haar nieuwe functie bij de Groene Metropoolregio al haar liefdes bij elkaar: “Zo kan ik op regionaal niveau gaan werken aan duurzame en groene groei, op het gebied van mobiliteit, woningbouw en economie. De functie start per 1 september, dus ik kan mijn tweede bestuurstermijn in Nijmegen helaas net niet volmaken.” 

Ervaren vervanger
De portefeuille van Harriët is dermate omvangrijk dat de fractie kiest voor een ervaren vervanger. Die moet ook snel aan de slag kunnen. Er gebeurt zoveel op het gebied van mobiliteit, de energietransitie en woningbouw dat wij zeker willen weten dat deze portefeuilles gedegen worden voortgezet in de komende maanden.

Jan Wijnia is een bekende in Nijmegen en in de Nijmeegse politiek, en al jaren een betrokken lid van GroenLinks. De fractie is blij dat Jan deze positie wil bekleden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Jan is sinds kort met pensioen, maar geeft aan ons en Nijmegen graag tot die tijd uit de brand te helpen. Hij heeft gewoon de allerbeste papieren en hoeft nauwelijks ingewerkt te worden. Jan Wijnia was al eerder wethouder in Nijmegen, van 1990 tot 1994, met de portefeuilles Milieu en Energie. Daarna bekleedde hij leidinggevende functies bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie Noord-Brabant, beide op het gebied van mobiliteit. De afgelopen 20 jaar was hij gemeentesecretaris in Heumen en Lingewaard. Hij was van 2003 tot 2011 ook lid van Provinciale Staten namens GroenLinks. De fractie draagt Jan Wijnia als nieuwe wethouder voor. De gemeenteraad zal over zijn kandidatuur stemmen.