“ Het is heerlijk om in Nijmegen aan een leefbare duurzame stad te werken ”

Verder met verandering, daar werk ik graag nog een periode aan mee! Deze prachtige stad, deze Green Capital of Europe, kent nog grote uitdagingen. De grootste uitdaging is denk ik om de komende decennia alle huizen in Nijmegen in de winter warm te stoken op een andere manier dan met aardgas. Dat we snel moeten handelen laten de aardbevingen in Groningen en de klimaatveranderingen zien. Dit is een enorme opgave die we op een democratische manier moeten aanpakken. Per wijk moeten we samen met de bewoners uitwerken hoe de woningen anders dan met gas verwarmd gaan worden. En de omschakeling naar een andere warmtebron moet voor iedereen uitvoerbaar en betaalbaar zijn. 

Ook het vervoer in de stad moet sneller veranderen Lopen, fietsen, OV en elektrisch vervoer is de toekomst. Daar moeten we de stad op aanpassen! 

Aan deze opgaven wil ik graag doorwerken!

  • Duurzaamheid ( klimaat en energie)
  • Wonen
  • Mobiliteit
  • Parkeren
  • Groen en Water