Grote toename fietsparkeerplekken in centrum Nijmegen

“Fors meer fietsenstallingen in centrum Nijmegen” kopte de Gelderlander op 13 juni 2020. In de komende jaren komen er in het centrum van Nijmegen bijna 4100 fietsparkeerplaatsen bij. Dat brengt het totaal van fietsparkeerplekken in en rond het centrum op 21.000.

In onderzoek van de fietsersbond scoort Nijmegen qua aantal stallingsplekken bovengemiddeld en doen we het ook goed ten opzichte van andere studentensteden. Wethouder Tiemens geeft aan dat het wat haar betreft nog beter kan en dat er daarom op verschillende plekken in het centrum capaciteit wordt toegevoegd. 

Op bovenstaand kaartje is goed te zien waar de komende jaren fietsenstallingen bijkomen of waar bestaande stallingen worden uitgebreid. Een grote stijging is te danken aan het omvormen van een van de parkeerdekken in de parkeergarage onder het Kelfkensbos. De grootste toename komt echter onder en rond Station Nijmegen, waar aan de westkant bijna 1700 plekken bijkomen. Daarnaast wordt de huidige fietsflat (naast het Mercure Hotel) ondergronds verbonden met de stalling van NS die zich onder het stationsplein bevindt.

Als het gevolg van schriftelijke vragen van GroenLinks in november 2019 is de gemeente nu in gesprek met NS om de betaalde fietsenstalling gratis te maken en de openingstijden te verruimen naar  24/7. Harriët Tiemens geeft in de Gelderlander aan te hopen daar met de NS zo snel mogelijk uit te komen.

We zijn erg blij dat onze wethouder zo voortvarend aan de slag gaat met het creëren van meer parkeerruimte voor fietsen in het centrum. Ook in de rest van de stad worden er steeds meer mogelijkheden gecreëerd voor het parkeren van je fiets. Jullie kunnen daar alvast meer over lezen in de concept parkeernota (zie link).

Artikel Gelderlander:

www.gelderlander.nl/nijmegen/fors-meer-fietsenstallingen-in-centrum-nijmegen~ac92410e/

Concept Parkeernota:

www.nijmegen.nl/nieuws/parkeernota-parkeren-nijmegen-2020-2030/