GroenLinks wil dat Nijmegen een proef begint met een lokale variant op het basisinkomen voor mensen met een laag inkomen. De fractie van GroenLinks legt dit idee in een debatstuk op de raadsvergadering van 29 april voor aan de Nijmeegse gemeenteraad. 

Volgens GroenLinks is het huidige stelsel van sociale zekerheid onvriendelijk, ingewikkeld en bureaucratisch. De fractie wil een makkelijker systeem dat uitgaat van eigen initiatief en waarin kosten worden bespaard door ingewikkelde regels te schrappen.

In het debatstuk stelt GroenLinks de andere politieke partijen de vraag of zij ook vinden dat het huidige stelsel anders moet. Ook vraagt GroenLinks of andere partijen voorstander zijn van een lokaal experiment in Nijmegen. De fractieleden geven aan dat nog wat uitdagingen zijn als het gaat om landelijke wetgeving. Zo moet een manier worden gevonden om werkenden met een laag inkomen niet te benadelen. Dat is een van de redenen waarom zzp’ers die het financieel moeilijk hebben, meegenomen kunnen worden in het experiment.

In januari betoogden raadsleden Lisa Westerveld en April Ranshuijsen dat het huidige systeem van sociale zekerheid teveel is gebaseerd op wantrouwen en onnodig ingewikkeld is. Nijmegenaren reageerden massaal en discussiebijeenkomsten over dit onderwerp werden drukbezocht. Deze input verwerkten de raadsleden in het debatstuk. Ook schreven zij mee aan het manifest ‘Naar een sociale bijstand’ dat GroenLinks-leider Bram van Ojik in Nijmegen presenteerde.

Een basisinkomen houdt in dat mensen maandelijks een bepaalde geldsom krijgen die voldoende is om van te leven. Anders dan in het huidige systeem, wil GroenLinks dat bijstandsgerechtigden mogen bijverdienen zonder dat wordt gekort op het basisinkomen. Bijkomend voordeel is dat werkzoekenden worden gestimuleerd bij te verdienen of bijvoorbeeld een onderneming te starten zodat de kans op een duurzaam inkomen groter wordt. In het huidige stelsel is dat door alle gecompliceerde regels bijna onmogelijk voor mensen met een uitkering.

Gekeken moet worden hoe dergelijke experimenten binnen de huidige wetgeving mogelijk zijn. De fractieleden geven aan dat daarom ook gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken nodig zijn. Volgens GroenLinks Nijmegen is het een krachtig statement als de Nijmeegse raad voor een experiment stemt. “Nijmegen is een sociale stad waar mensen voor elkaar klaar staan. Het zou goed zijn als we dit signaal afgeven richting Den Haag.”

Het debatstuk is hier te lezen. Reacties zijn welkom en kunnen naar fractie@groenlinks.nijmegen.nl