GroenLinks wil mensen met schulden eerder en beter helpen

Steeds meer mensen verliezen hun baan, veel ondernemers kunnen amper het hoofd boven water houden en gezinnen moeten noodgedwongen gebruik maken van de voedselbank. Uit recente onderzoeken blijkt 1 op de 6 huishoudens één of meerdere schulden te hebben. Bij meer dan twintig procent gaat het om gezinnen met kinderen. Meer mensen dan voorheen lopen het risico problematische schulden op te bouwen. GroenLinks wil dat de gemeente meer doet om deze grotere groep te bereiken. Fractielid April Ranshuijsen: “Door op tijd goede voorlichting te geven aan meer verschillende groepen voorkom je dat problemen uit de hand lopen. Op termijn levert deze investering winst op” Samen met fractiegenoot Noël Vergunst dient zij hiervoor in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel in.

Voor veel van onze inwoners zijn het moeilijke tijden met onzekerheid over werk en inkomen. Mensen die normaal gesproken alle financiën netjes op orde hebben kunnen bij het verliezen van hun baan opeens te maken krijgen met schulden. Dat zijn ingrijpende gebeurtenissen die kunnen leiden tot een ongewenst domino-effect waar mensen zelf niet meer uit kunnen komen. Dit moeten we zoveel mogelijk voorkomen en de schade beperkt houden.