GroenLinks wil geen retailpark in Ressen

Een park met grote winkels in de weilanden bij Ressen? Niet als het aan GroenLinks ligt. Onze fractie heeft grote bezwaren tegen deze plannen. Daarom hebben we het college drie randvoorwaarden meegegeven waarmee ze aan de slag gaan de komende tijd. Allereerst een goede regionale afstemming, want gemeenten als Arnhem, Elst, Zevenaar, Duiven hebben ook zulke plannen. Raadslid Pepijn Boekhorst: “het wordt hoog tijd dat de provincie in actie komt. Als al deze gemeenten retailparken bouwen, dan worden ze geen van allen een succes.”

Ook komt GroenLinks op voor de binnenstadondernemers, we willen geen extra onnodige concurrentie creëren: er staan panden genoeg leeg in het centrum. Wel vinden we het goed dat er een bouwmarkt komt want die past op geen enkele wijze in de binnenstad. Boekhorst miste nog een ander aspect in de vergadering en diende daarom een motie in: “Ook de landschappelijke inpassing is van belang. We weten bijvoorbeeld uit Roermond dat dit soort parken erg lelijk zijn met een overdaad aan reclame, verlichting en parkeerplaatsen. Zeker in de uitlopers van park Lingenzegen en de nieuwe waterplassen moeten we zorgen voor een goede groene inpassing!” De motie werd door een ruime meerderheid in de raad aangenomen. Het college gaat nu aan de slag met deze voorwaarden om ook GroenLinks te overtuigen van het nut en de noodzaak van een park met winkels in Ressen. Wordt vervolgd!