GroenLinks wil geen massale verkoop huurwoningen in Nijmegen

GroenLinks Nijmegen vraagt het college van B&W actie te ondernemen tegen het kabinetsvoorstel om massaal huurwoningen te koop aan te bieden. Verkoop van huurwoningen is niet goed voor de Nijmeegse woningmarkt. Raadslid Pepijn Boekhorst: “We willen graag in iedere wijk een gezonde mix van huur- en koopwoningen. Als dit wetsvoorstel doorgang vindt, is de kans groot dat in sommige wijken straks alleen nog koopwoningen te vinden zijn.”

Het kabinet Rutte wil woningcorporaties verplichten om minstens driekwart van hun voorraad huurwoningen te koop aan te bieden. Weinig mensen zitten hierop te wachten. Woningcorporaties zijn niet blij met het wetsvoorstel, de Woonbond en huurdersorganisaties maken bezwaar en ook de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten wijst op negatieve gevolgen. Boekhorst: “Het is onbegrijpelijk dat het kabinet zo’n slecht wetsvoorstel maakt en de ogen sluit voor negatieve lokale gevolgen. Geen wijk of woning in Nijmegen wordt hier beter van, laat staan een huurder!”

De fractie wil dat het college van B&W nu al goede afspraken maakt met de Nijmeegse woningcorporaties over de wijze waarop zij met dit wetsvoorstel willen omgaan. Als het aan GroenLinks ligt, laat de gemeente samen met de woningcorporaties en huurdersverenigingen de minister weten wat de negatieve gevolgen voor Nijmegen zijn en dat Nijmegen het nieuwe wetsvoorstel afwijst.