GroenLinks wil deelname gemeente Nijmegen en stadsregio aan streekrekening Ooijpolder

De fractie van GroenLinks Nijmegen vraagt de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de gemeente Nijmegen te participeren in de Streekrekening voor de Ooijpolder. Beide overheden kunnen daarmee concreet meehelpen aan de ontwikkeling en instandhouding van dit mooie groene rivierenlandschap. Raadslid Pepijn Boekhorst: ‘De streekrekening is een innovatief financieringsinstrument omdat het beide overheden geen geld kost. Wel geven zij door deelname het goede voorbeeld en trekken daarmee andere (grote) bedrijven en instellingen over de streep om ook mee te doen. Het is een toonbeeld van particulier initiatief dat steun verdient.’

StreekrekeningDe streekrekening is een spaarrekening van de Rabobank waarop overheden, ondernemers en andere organisaties (tijdelijk) geld storten, in plaats van hun positieve saldo op een eigen rekening te laten staan. Zo ontstaat een behoorlijk vermogen op de rekening waarover een marktconforme rente wordt berekend. Van de rente die de deelnemende partijen ontvangen, doneert de Rabobank 5% aan de Stichting Landschapskapitaal. Deze stichting maakt afspraken met grondeigenaren over de aanleg van heggen, wandelpaden, moerasoevers en andere waardevolle landschapselementen. Deelnemers kiezen er zelf voor een deel van de rente te doneren aan de stichting maar dit hoeft niet. Pepijn Boekhorst: ‘deelname is kosteloos en dat is dan ook de reden dat in bijvoorbeeld Noord-Brabant vele partijen en overheden meedoen. In de praktijk blijkt dat het werkt!’

Unieke waarde OoijpolderDe Ooijpolder is voor veel bewoners en bezoekers van Nijmegen een belangrijk gebied. Daarnaast draagt het gebied vanwege het groenblauwe karakter ook bij aan het goede vestigingsklimaat in deze regio. De Ooijpolder is een sprekend voorbeeld van een schitterend landschap dat een groen buitengebied vormt in de nabijheid van een grote stad met tienduizenden inwoners. Het is niet voor niets dat zowel de gemeente Nijmegen als de Stadsregio Arnhem-Nijmegen al lange tijd betrokken zijn bij duurzame financiering van landschapsonderhoud en toegankelijkheid van het landelijk gebied.

In een brief aan het college van bestuur van de stadsregio en in schriftelijke vragen aan het college van b&w van Nijmegen, roept GroenLinks beide overheden op om deel te nemen aan de streekrekening. De fractie hoopt op een positieve reactie.