GroenLinks wil alleen bestemmingsverkeer op de Waalkade

GroenLinks Nijmegen vraagt het college van burgemeester en wethouders om op termijn de Waalkade alleen nog bereikbaar te houden voor autoverkeer met een bestemming. Raadslid Pepijn Boekhorst: “Vooral bij mooi weer zijn er regelmatig conflicten tussen voorbijrazend autoverkeer en de vele wandelaars, fietsers, horecapersoneel en terrasbezoekers. We willen graag dat het veiliger en prettiger wordt op de Waalkade.”

Op de Waalkade rijdt nu nog doorgaand autoverkeer van de oost- naar de westzijde van de stad. GroenLinks wil dit graag veranderen, gezien alle ontwikkelingen die de komende tijd gaan plaatsvinden aan de Waalkade. Zo komt er komt een nieuw centrum voor natuur en cultuurhistorie in de Stratemakerstoren, een historische museumhaven, aan de Oostzijde wordt de damwand vervangen en krijgt de openbare ruimte een flinke impuls, aan de Westzijde wordt momenteel gestudeerd op een terraspromenade langs het water. Een Waalkade die alleen nog bereikbaar is voor bestemmingsverkeer hoort daar bij volgens GroenLinks. Raadslid Pepijn Oomen: “Met het openen van de nieuwe stadsbrug de Oversteek verandert de verkeerssituatie in de stad behoorlijk. Daarom moeten we nu gaan kijken welke kans dat biedt om meer ruimte en veiligheid te creëren voor bewoners en bezoekers van de Waalkade.” GroenLinks vraagt het college van b&w om de komende tijd hierover het gesprek met de stad aan te gaan.