GroenLinks tegen varkensflats in Bergerden

De financiële situatie van het glastuinbouwgebied Bergerden is zorgelijk. Op de politieke avond van 3 april stond een brief hierover op de agenda waarin gezocht wordt naar een aantal alternatieven om het financiële verlies te beperken. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen nam daarbij een voorsprong op de besluitvorming: "Voor ons zijn varkensflats of megastallen onbespreekbaar."

De eerste vraag die de GroenLinks-fractie stelde was of de situatie nu een daadwerkelijk ingrijpen vereist. Oomen: "Op dit moment wordt er een groot verlies geleden, maar er zijn ook kansen voor het glastuinbouwgebied. Misschien moet er ook gewoon het verlies worden genomen en komen er betere tijden." Daarnaast vroeg de fractie om meer informatie over de alternatieven die gezocht zijn. Hierover is een aantal werkateliers gehouden, waarbij onder andere gekeken werd naar paddestoelenproductie, opwekkingskansen voor schone energie en diverse niet-landbouw gerelateerde functies. De raad is hier echter nog nauwelijks over geïnformeerd. De wethouder zegde toe deze informatie snel te verstrekken.Op de informatieavond die georganiseerd is voor de gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen is vooral gefocust op één oplossingsrichting, namelijk in de richting varkensflats. In de presentaties werd slechts kort iets gezegd over andere, meer duurzame invullingen. Oomen: “Varkensflats of megastallen zijn voor ons onaanvaardbaar. Bergerden is opgezet als een toonbeeld van innovatie, bio-industrie is daar juist het tegendeel van.” Om die reden hebben de GroenLinksfracties van Lingewaard en Nijmegen al schriftelijke vragen gesteld om die andere invullingen veel meer in beeld te brengen. Op de politieke avond lichtte wethouder Kunst al toe dat zonnecellen € 1 per vierkante meter opbrengen. Oomen: "Dat is dus € 10.000 per hectare, dat lijkt me geen onrendabele investering."