GroenLinks support hardloopwedstrijd Keizer Karelplein - Takenhofplein

GroenLinks Nijmegen heeft het college van B&W gevraagd wat zij vindt van een hardloopwedstrijd vanuit het Keizer Karelplein richting de Takenhofplein. Onlangs bleek uit de diverse (sociale) media dat de gemeente Nijmegen geen vergunning wil verstrekken voor een hardloopwedstrijd van het Keizer Karelplein naar het Takenhofplein in Nijmegen. Deze wedstrijd zou een op een zondagochtend moeten plaatsvinden en er wordt gerekend op zeker tienduizend lopers.

 

GroenLinks vindt dit initiatief uitstekend passen bij een duurzame, sportieve en gezonde stad en juicht het toe wanneer deze wedstrijd in onze stad gehouden kan worden. Zo kan Nijmegen een nieuw (hard)loopevenemtent erbij krijgen.

GroenLinks hoopt dat door een het college van B&W er nogmaals rond de tafel wordt gezeten met de iniatiefnemers. Er kan dan opnieuw gekeken worden naar mogelijkheden voor het organiseren van deze hardlooprun welke van meerwaarde kan zijn voor onze stad.

 

GroenLinks stelt daarom de volgende vragen aan het college:

1. Bent u met ons van mening dat een hardloopwedstrijd uitstekend past bij Nijmegen als duurzame, gezonde en sportieve stad?

2. Hoe vaak en op welke wijze is er vanuit de gemeente overleg geweest met de initiatiefnemer van deze nieuwe hardloopwedstrijd?

3. Klopt het dat de gemeente geen medewerking wil verlenen aan de vergunningverlening voor bovengenoemde hardloopwedstrijd? Zo ja, kunt u aangeven wat hiervoor de redenen zijn?

4. Bent u bereid opnieuw het gesprek aan te gaan met de initiatiefnemer en actief mee te denken om tot vergunningverlening te komen?