GroenLinks stelt vragen over het Cultuurfonds voor het Rijk van Nijmegen

In mei van dit jaar werd de website van het Cultuurfonds voor het Rijk van Nijmegen gelanceerd. Het fonds wordt beheerd door een stichtingsbestuur met een aantal fiscale specialisten. Het fonds wil als makelaar optreden tussen culturele organisaties die voor projecten financiering zoeken bij particulieren en bedrijven. Het heeft daartoe een website opgezet. Afgelopen jaar besloot het college om 50.000 euro toe te kennen aan het fonds als eenmalige subsidie “zodat in de opstartfase projecten sneller kunnen worden gerealiseerd.”

Lange tijd stond de teller van het fonds op nul euro. Ondertussen zijn de meeste projecten verdwenen uit de online catalogus en staat bij de zeven overgebleven projecten dat deze allemaal voor exact 20% ‘gerealiseerd’ zouden zijn. GroenLinks stelt daarom schriftelijke vragen aan het college. De belangrijkste vraag is welke overweging het college heeft gemaakt om dit fonds te honoreren met een subsidie, terwijl veel kleinere instellingen hun kansen op steun van de gemeente zien verkleinen. Nu na een half jaar er nog maar weinig is gerealiseerd door het fonds hoopt GroenLinks dat het college in het vervolg middelen effectiever inzet om de culturele sector te stimuleren.