Tijdens de Politieke Avond van 15 mei jl. stond de brief 'Beleidsplan politie' op de agenda van de besluitronde. Raadslid Faysal Zouay gaf tijdens de kamerronde van 1 mei jl. al aan zich flink zorgen te maken over de flinke stijging van het aantal woninginbraken. Portefeuillehouder Bruls antwoordde toen dat er een regionaal woninginbrakenteam is ingesteld die nog meer gaat inzetten op inbraken. Zouay waarschuwde dat slachtoffers van inbraken niet alleen gebaat met opsporing en berechting van dieven, maar dat het werk begint bij bijvoorbeeld een preventiecampagne en voorlichting.

Tijdens de besluitronde op 15 mei 2013 werd o.a. een motie ingediend door de Verenigde Seniorenpartij. Deze motie riep op tot een onderzoek naar inzet van drones bij woninginbraken. Burgemeester Bruls gaf als reactie niet principieel tegen inzet van drones te zijn. Zouay protesteerde hier tegen: "De politie moet niet zomaar overgaan tot inzet van drones. Om daar een besluit over te nemen, zouden eerst de richtlijnen en kaders aangeduid moeten worden!" De motie heeft het, met slechts 4 stemmen voor, niet gehaald.