GroenLinks: snel verbetering veiligheid snelfietspad

De snelfietspaden die worden en zijn aangelegd tussen Nijmegen en Beuningen kunnen een enorme verbetering zijn voor het fietsverkeer tussen beide gemeenten. Helaas zijn er nog problemen rondom de veiligheid van de paden, constateren GroenLinks Nijmegen en GroenLinks Beuningen. De partijen hebben vragen gesteld aan hun colleges. Pepijn Oomen, GroenLinks Nijmegen: “Naast snelheid en comfort moeten de paden veilig zijn. Dat is nu nog niet voldoende.”

Sinds dit voorjaar is het snelfietspad Nijmegen-Beuningen geopend, een onderdeel van het robuuste snelfietspadennetwerk in onze regio waardoor het voor iedereen die minder dan ca. 7,5 kilometer moet reizen aantrekkelijker is de fiets te pakken dan een ander vervoersmiddel. Een tweede snelfietspad van Beuningen naar Lindenholt (dat wordt doorgetrokken naar campus Heyendaal) is in de maak. Er is echter een aantal knelpunten. Er zijn de afgelopen tijd meerdere ongelukken geweest en talloze bijna-ongelukken, zowel op het Nijmeegse als op het Beuningse deel van de paden. Concreet is dit op de route Beuningen-Nijmegen Hezelpoort bij de sluis Weurt, bij de Winselingseweg en de Havenweg. Bovendien voelen sommige fietsers zich op het Nijmeegse industriële deel van het pad in het donker niet veilig. Bij de route Beuningen-Lindenholt zijn er knelpunten bij de Wilhelminalaan, van Suchtelenstraat en Pieckelaan.De fracties van GroenLinks Nijmegen en GroenLinks Beuningen hebben aan de colleges van B&W tegelijkertijd vragen hierover gesteld vanwege het sterke intergemeentelijke karakter van de paden. Frans Houben, GroenLinks Beuningen: “Een snel, comfortabel en veilig fietspad kan niet ophouden bij de gemeentegrens. We willen graag een integrale veiligheidscheck.” Verder pleiten de partijen voor aanvullende maatregelen om kruisend autoverkeer af te remmen, als het aanleggen van drempels, ribbels of straatjuwelen.