GroenLinks Nijmegen zoekt vergaderruimte

Voor de vergaderingen van de raadsfractie is GroenLinks Nijmegen op zoek naar inspirerende locaties in de stad. De raadsleden willen eens in de twee weken op woensdagavond graag bij een bedrijf, instelling of Nijmegenaren op locatie vergaderen. Raadslid Pepijn Boekhorst: “Nu vergaderen we telkens in het stadhuis. Door ergens te gast te zijn, hopen we betrokken mensen in onze stad te spreken. Dat kan voor beide partijen inspirerend en waardevol zijn.”

De raadsfractie bestaat uit ongeveer 15 personen. Eens in de twee weken op woensdagavond komen zij vanaf 17.30 uur bij elkaar en nuttigen dan een eenvoudige maaltijd. Ondertussen is er gelegenheid om informeel met de raadsleden te spreken.

Vanaf 20.00 uur start de formele fractievergadering, die uiterlijk om 22.30 is afgelopen. GroenLinks stelt vanzelfsprekend een beperkte onkostenvergoeding beschikbaar, commerciele aanbiedingen worden niet op prijs gesteld. Bedrijven, instellingen of particulieren die het leuk vinden om op een woensdagavond de raadsfractie van GroenLinks te ontvangen, kunnen contact opnemen met fractie@groenlinks.nijmegen.nl.