GroenLinks Nijmegen blijft afval scheiden

De laatste weken gonst het in de stad van geruchten over de afvalinzameling van de DAR. Bewoners van Nijmegen schrikken ervan, dat de restafvalzakken en de plastic afvalzakken in dezelfde vuilniswagens verdwijnen. De vraag die bij velen leefde, was of de DAR nog wel aan afvalscheiding deed, of dat plastic en restafval op dezelfde hoop terecht kwamen. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen vroeg dit na, en kwam tot de ontdekking dat het afval nog steeds netjes gescheiden wordt.

Uit navraag blijkt dat de DAR sinds vorige maand is overgeschakeld op wagens met twee compartimenten, zodat beide afvalstromen gescheiden in dezelfde wagen worden opgevangen. Bij de paar wagens waar dit nog niet het geval is, wordt het plastic vaak verzameld en op een centrale plek neergelegd, zodat een andere wagen niet de hele route door de wijk hoeft te rijden.

GroenLinks is tevreden met de manier waarop de DAR het afval blijft scheiden, maar vindt dat de communicatie hierover beter kan. Oomen: “Het gevaar bestaat immers dat men zelf de conclusie trekt dat het geen zin heeft om het afval gescheiden aan te bieden.” GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college om  de gemeente en de DAR te verzoeken in de communicatie (zowel op de website als op straat) duidelijk te maken dat het afval in Nijmegen gescheiden blijft worden ingezameld. Oomen: “We behoren in Nijmegen tot de top van Nederland qua afvalscheiding, laten we dat vooral ook uitstralen!”