GroenLinks: na groene route nu tijd voor de fiets

Op de raadsvergadering van 19 december stond de groene route op de agenda. Deze route is de weg die aantakt op de nieuwe stadsbrug en via Energieweg, Neerbosscheweg, Weg door Jonkerbosch en Grootstalselaan uitkomt in Nijmegen-zuid. Een weg waar de auto voorrang heeft en de lichten sneller op groen zullen staan, vandaar ‘groene route’. Een noodzakelijkheid om de boel niet helemaal te laten vastlopen. Maar, meldt raadslid Pepijn Oomen: “Voor mijn fractie is nu wel voldoende geïnvesteerd in de automobiliteit.”

De groene route leverde vooral bij bewoners van Grootstal veel problemen op. Zij zien de verkeersdrukte op de Grootstalselaan toenemen, naar verwachting met 16 procent. Gelukkig is het college veel in gesprek geweest met de wijkbewoners en zijn er veel verbeteringen doorgevoerd op de route, zoals fluisterasfalt. Wel riep GroenLinks de wethouder op om de route ook op dit punt zeer goed te blijven monitoren. Oomen: “Als het toch te druk wordt, moet de wethouder meteen maatregelen nemen.” De groene route betekent echter ook dat het elders in de stad rustiger wordt. Daarom steunde GroenLinks een motie om meer groen voor fietsers en voetgangers op de Oranjesingel te faciliteren.GroenLinks heeft de wethouder gevraagd te laten hoeveel we komende jaren gaan investeren in fiets, openbaar vervoer en auto. Oomen: “Daaruit zal blijken dat het nu vooral noodzakelijk is om in de fiets en het OV te investeren. Daarmee maken we onze stad bereikbaar maar ook leefbaar en dat is precies waarom we vandaag ook voor de Groene Route stemden.”