GroenLinks geeft cursus lokale politiek

GroenLinks Nijmegen organiseert in april een cursus over de lokale politiek. Iedereen die belangstelling heeft in het functioneren van de lokale politiek en de politieke rol welke GroenLinks daarin speelt kan aan deze cursus deel nemen.

Er worden vijf bijeenkomsten georganiseerd die de deelnemers de mogelijkheid bieden een kijkje te nemen in de keuken van de gemeentepolitiek. Er zal geprobeerd worden inzicht te geven hoe de lokale politiek in elkaar steekt. Hoe werkt dat nou precies in zo'n gemeenteraad? En welke andere mogelijkheden zijn er om actief te worden binnen GroenLinks Nijmegen. Vervolgens verdiepen wij ons gedurende twee bijeenkomsten in een tweetal beleidsvelden en wij sluiten af met een bezoek aan de politieke avond.Heb je interesse in deze cursus of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Simone Claus via simone.claus@yahoo.com Programma cursus lokale politiek 5 april van 19.30 tot 21.30 uur: De gemeentePlaats: stadhuisDoor: Simone Claus en Noël VergunstWij leggen uit hoe het gemeentebestuur georganiseerd is en hoe het gemeentelijke apparaat werkt. Er wordt o.a. ingegaan op de rol en de taken van de gemeenteraad en de instrumenten die de raad daarvoor tot zijn beschikking heeft. 12 april 19.30 tot 21.30: GroenLinks lokaalPlaats: stadhuisDoor: Simone Claus, Faysal Zouay en Toon VerploegenBinnen GroenLinks Nijmegen zijn er allerlei manieren om actief te zijn. Dat kannatuurlijk in de fractie en het bestuur, maar ook in allerlei werkgroepen. Tijdens deze bijeenkomst worden alle mogelijkheden toegelicht. Ook komen zaken aan de orde als: “Hoe combineer je politiek actief zijn met werk, gezin of studie. Hoe veel tijd gaat erin zitten. Wat mag je verwachten en wat wordt van jou verwacht?”  19 april 19.30 tot 21.30 uur: Ruimtelijke OrdeningPlaats: stadhuisDoor: Simone Claus, Jos Reinhoudt en Pepijn BoekhorstAan de hand van een presentatie geven wij een globale uitleg over de ruimtelijke ordening in Nederland en de vertaling hiervan naar de lokale situatie. Aan de hand van een concreet project geven we inzicht in verschillende belangen die door verschillende partijen behartigd worden. Deze partijen zoals projectontwikkelaars, bewoners, overheid, enz. zijn voortdurend met elkaar in overleg om met elkaar tot een eindresultaat te komen.26 april van 19.30 tot 21.30 uur: Welzijn en ZorgPlaats: stadhuisDoor Simone ClausNa een korte inleiding over het welzijnsbeleid in het algemeen, gaan wij in op een actueel thema. Aan de hand van dit thema wordt inzicht gegeven in het proces om te komen tot een standpunt als fractie en het vervolg om te komen tot een besluit in de gemeenteraad.27 april Bezoek: Politieke avondPlaats: StadhuisDoor: Simone Claus en Jeroen de HaanWij brengen een bezoek aan een raadsvergadering. Rondleiding door het stadhuis. Informeel samen zijn met gemeenteraad na afloop.