GroenLinks enthousiast over Gebiedsvisie Valkhofkwartier

GroenLinks is blij met de daadkracht die wethouder Vergunst nu toont om een van de mooiste stukjes van Nijmegen weer up-to-date te maken: het gebied rondom het Valkhof. Dit noemen we nu het Valkhofkwartier en daarover is in januari een nieuwe visie gepresenteerd aan de raad. Hiervoor is o.a. samengewerkt met vele culturele organisaties in dit gebied.

GroenLinks is blij met de daadkracht die wethouder Vergunst nu toont om een van de mooiste stukjes van Nijmegen weer up-to-date te maken: het gebied rondom het Valkhof. Dit noemen we nu het Valkhofkwartier en daarover is in januari een nieuwe visie gepresenteerd aan de raad. Hiervoor is o.a. samengewerkt met vele culturele organisaties in dit gebied.

Raadslid Cilia Daemen is enthousiast over samenbrengen van alle initiatieven en ideeën rondom dit gebied in een inspirerend plan. Ze gaf aan dat het betrekken van bewoners bij de plannen nog wel een aandachtspunt is, omdat sommige van hen nog niet bereikt zijn. De wethouder gaat hen uitnodigen. Cilia gaf tijdens de gespreksronde ook aan dat het belangrijk is om te realiseren dat een visie betekent dat niet al deze plannen het ook daadwerkelijk gaan halen, de financiering is er voor het grootste gedeelte namelijk nog niet. Realisme naast enthousiasme is belangrijk. We nodigen iedereen met ideeën om het benodigde geld in de komende tien jaar bij elkaar te krijgen uit om ons daarover te benaderen.

Het Valkhofkwartier kan de cultuurhistorische entree van de stad worden en een visitekaartje van de stad. Zowel voor de eigen inwoners als bezoekers van buiten.
Het idee is ook een verbinding te zoeken met de cultuurhistorie van het Waalfront. Het ultieme plan is om vanaf NYMA een looproute/boulevard te maken tot aan het Waalstrand. 

Het is voor GroenLinks belangrijk dat we inzetten op het laagdrempelig beleven van cultuur en we zullen erop letten dat de plannen voor alle Nijmegenaren iets bieden. Evenementen voor iedereen dus.

De fractie wenst het college succes, we ondersteunen de ambities en zien een uitgewerkte uitvoeringsnotitie met planning en financiële keuzes graag tegemoet.

 

Afbeelding op basis van foto door Roger Veringmeier [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons