GroenLinks en PvdA: houd bewaakte fietsenstallingen gratis

Vanochtend meldde wethouder Beerten in de Gelderlander dat de bewaakte fietsenstallingen op termijn betaald zouden kunnen worden. GroenLinks en de PvdA hebben hier samen vragen over gesteld.

De fracties van PvdA en GroenLinks waren in het verleden de initiatiefnemers van het invoeren van gratis bewaakte fietsenstallingen. Sinds die maatregel worden de stallingen veel intensiever gebruikt en is de overlast door wild gestalde  fietsen er door afgenomen. De bewaakte stallingen in Nijmegen zijn sinds 1 september 2006 gratis. Als argument voor (her)invoering van gratis bewaakt stallen werd door het college in een brief aan de raad op 18 juni 2006 het volgende argument genoemd: ‘Wij willen onze inwoners en fietsers weer de mogelijkheid bieden om de fiets veilig en gratis te stallen. De leefbaarheid van het centrum wordt verhoogd doordat de fietser zijn fiets nu sneller in de stalling zet en niet in de openbare ruimte. Er kan strenger worden gehandhaafd op fout gestalde fietsen.’In de schriftelijk gestelde vragen informeren PvdA-raadslid Stijn Verbruggen en GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen onder meer naar wat er veranderd is sindsdien. Is er reden om van het standpunt af te wijken, is er geen stijging te zien van de bewaakte stallingen sinds ze gratis zijn? Daarnaast spreken ze hun vrees uit dat bij het betaald maken van de bewaakte fietsenstallingen, de fietsoverlast op straat opnieuw weer zal toenemen. Bovendien lijkt de uitspraak van de wethouder in strijd met het coalitieakkoord, waar staat: ‘Daarnaast streven we naar extra bewaakte, gratis fietsenstallingen rond het centrum’. Ten slotte stellen GroenLinks en PvdA enkele vragen over de fietsen die nog niet gefaciliteerd worden in het huidige stallingsbeleid, zoals bakfietsen en fietsbuggy's. Pepijn Oomen: "Wil de fiets een alternatief zijn voor automobilisten om naar de stad te komen, dan moet je ook zeker parkeerplek voor deze groep fietsen regelen. En gratis ook!"