GroenLinks en D66 zetten mes in bordenwoud

Op de raad van 20 februari werd ook gesproken over het initiatiefvoorstel dat ons raadslid Pepijn Oomen heeft geschreven met D66. Het voorstel beoogt om het grote aantal verkeersborden in de stad terug te brengen. Er staan op diverse plekken nu zoveel verkeersborden, dat verkeersdeelnemers het overzicht al snel kwijt zijn. Bovendien staat het rommelig en kost het de gemeente een goede duit: het plaatsen van één bord kost € 1000. Oomen: "Er kan zo dus al tienduizenden euro's per jaar bespaard worden."

Nijmegenaren kunnen overbodige borden binnenkort melden via de bel- en herstellijn (telefonisch, via internet en via de app). De borden worden dan vervolgens door de wijkbeheerder in de wijkschouw betrokken en kunnen in het regulier wegonderhoud worden verwijderd. Daarbij wordt natuurlijk gekeken of de borden ook een wettelijke functie hebben. Oomen: "Maar zelfs als borden een wettelijke functie hebben, kun je vraagtekens bij de functionaliteit stellen! Gisteren stond ik op de wedren. Bij een stukje straat dat na 10 meter doodloopt, stond een mooi bord te pronken dat het een 30 km/u zone betreft. Behoorlijk overbodig, als je het mij vraagt." De raad was het met de initiatiefnemers eens en omarmde het voorstel. Oomen: "En zo zijn we als stad schoner, veiliger en ook nog een beetje goedkoper uit!"