GroenLinks en D66 willen gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

De fracties van GroenLinks en D66 in Nijmegen doen opnieuw een oproep aan gemeente en binnenstadondernemers om een gratis draadloos wifi-netwerk aan te leggen in het centrum van Nijmegen. De partijen hebben hierover vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Ondernemers in Nijmegen zijn, samen met het Huis voor de Binnenstad, druk bezig met 'het nieuwe winkelen’ Online aankopen doen wordt steeds belangrijker. Gratis draadloos internet sluit perfect aansluit op deze ontwikkeling.

GroenLinks wees in 2010 al op de voordelen van gratis draadloos internet. Zowel bewoners, ondernemers en bezoekers hebben er baat bij. Na onderzoek bij andere gemeenten achtte het college van B&W vorig jaar een investering niet haalbaar. Nu telefonie-aanbieders hun tarieven voor internetgebruik fors verhogen is dat een extra argument voor een gratis netwerk. Er zou bovendien gebruik gemaakt kunnen worden van investeringsgeld van de provincie Gelderland, dat bedoeld is voor een ‘economisch offensief’ in de Nijmeegse binnenstad.

De fracties hopen dat het college van B&W de aanleg van een gratis wifi-netwerk wil heroverwegen en dat zij hierover in overleg treedt met het Huis voor de Binnenstad.